AutoCAD Architecture е верзија на програмот AutoCAD наменет за архитектура. Дополнителни автоматизирани орудија наменет за архитектура. Дополнителни автоматизирани орудија за 3D архитектонско побрзо цртање, поедноставна и поквалитетна изработка на цртежи.

 

 

AutoCAD Architecture 2009 на архитектот му нуди повеќe, во зависност од желбите и потребите  може да го користите како класичен AutoCAD.
Клепа – Инженеринг ДООЕЛ Велес ви го нуди архитектурниот пакет (AutoCAD Architecture + ACAD-BAU), кој преставува за нашето подрачје најдобро разработена архитектурна комбинација.

 

Главни предности на  AutoCAD Architecture 2009

•   Внесување на архитектурни елементи  (при. ѕидови, врати, прозори…)
•    Брзо и едноставно поправање
•    Автоматизирана обработка (котирање, попис, 2D цртежи)
•    Предност од предходното знаење од  AutoCAD
•    Едноставан размена на  .DWG датотеки меѓу проектаните со различни струки
•    Бесплатни програмски додатоци со претплатничка спогодба (Autodesk Impression и библиотека на фотосимболи)


Системски барања за  AutoCAD Architecture  2009

      32-битен AutoCAD:
•    Pentium 4 процесор  min. 2.2GHz oz. Intel ali AMD dual-core процесор со min.1.6Ghz
•    1 GB RAM за XP или 2 GB RAM за VISTА
•    750 MB простор на дискот
•    Графичка карта 1024×768 VGA со True Color
•    IE 6
•    Оперативен систем Windows Vista или Windows XP Pro или Home z SP2

     64-битен AutoCAD:
•    Intel EM64T или AMD 64 процесор
•    2 GB RAM
•    750 MB слободен простор
•    Графичка карта 1024×768 VGA со True Color
•    IE 6  
•    Оперативен систем Windows Vista 64-bit или Windows XP Professional x64

     Потреби за 3D моделирање:
•    Intel или AMD еднојадрен процесор  min. 3GHz или двојадрен процесор со min. 2GHz
•    2 GB RAM
•    2 GB слободен простор  
•    1280×1024 32-битна графичка карта со min 128 MB RAM