Оптимизирајте ја вашата AutoCAD софтверска инвестиција

Зголемете ја Вашата продуктивност со најнови изданија од производите, техничка поддршка, флексибилни услови за лиценца и пристап до обука доколку ја додадете Аутодеск Членарината во вашата набавка на АутоКад софтвер.

Вашиот годишен надоместок опфаќа:

•  Софтверски надградби– Пристап до сите АутоКад надградби издадени за време на периодот во кој важи членарината.
•  Ексклузивни услови за лиценца– Добибивање на флексибилни услови за лиценца, како на пример, користење на претходни верзии и користење на АутоКад софтверот во домашни услови.
•  Симнувања(Даунлодирања) – Пристап до богата содржина, продолжувања и бонус алатки за АутоКад, што е ексклузивно за членови со членарина.
•  Обука – Пристап до АутоКад ресурсите за учење што вклучува чекор-по-чекор интерактивни курсеви за електронско учење со практични вежби и алатки за проценка на знаењето.
•  Техничка поддршка – Добивање преку мрежа директна еден на еден комуникација со АутоКад специјалист за поддршка.
•  База на знаење – Лесен пристап до база на проактивни решенија за АутоКад, вклучително премиум содржина и додатоци достапни за членовите со членарина.
•  Додатни придобивки – Пристап до материјали од Универзитетот Аутодеск, преквалификување за бета програми, пречекување со сите почести на одредени случувања и др.

Имате пристап до сите придобивки преку Центарот за членарина наменет само за членови.