Autodesk – AutoCAD

Autodesk - AutoCAD®

 

autocad 2014AutoCAD®

Новата верзија на најпопуларниот програм преставува традиција да секое ново издание преставува традиција  со што изработката на документација на техничките конструкции биде што побрза и полесна.

Преставува стандард за изработка на документација во 2D светот и преставува основа на повеќе Autodesk® програми.

 

 

 

Можностите на новата верзија на  AutoCAD® се:

•    посебан команда за ракување со размери и текст коментари одвоено од основата на размерот на цртежите  (Annotation Scaling),

•    повеќекратно означување на позиции на цртежот (Multiple Segment Leaders),

•    кориснички прилагодлив Dashboard (2D Customizable Dashboard),

•    полуавтоматско ажурирање на растојанието на котните линии и сл.

Поседува опции како што се :

•    едитирање на солиди со грипови,

•    динамички  UCS,

•    динамичко внесување за 3D солиди и површини

•    снимање анимации во  AVI,MPG или WMV формат,

•    команди - POLYSOLID, LOFT, SWEEP, HELIX, PYRAMID...

Во потполност е прилагоден на новиот оперативен систем .

Претплата (Subscription) – информирајте се за условите кои ги добивате при купување на претплатата.

Области на употреба:

Архитектура и високоградба, Машинство, Проектирање и техничко цртањеe, Нискоградба и геодезија, GIS, комуникаци, Комунални дејности

free vector