Autodesk – AutoCAD Architecture

Autodesk - AutoCAD® Architecture

 

autocad-architecture-2013AutoCAD® Architecture

Со помош на алатките прилагодени за развој на архитектонските проекти и изработка на техничка документација , AutoCAD® Architecture Ви дава можност да проектирате  како Вие сакате.

AutoCAD® Architecture

Со помош на алатките прилагодени за развој на архитектонските проекти и изработка на техничка документација , AutoCAD® Architecture Ви дава можност да проектирате  како Вие сакате.
Покрај тоа што поседува традиционални алатки има можност за креирање на модел на згради со примена на интелегентни архитектонски објекти кои се однесуваат во склад со своите особини од реалниот свет.
Со  употребата на модел на зграда во 2Д,3Д или истовремено двете  можете да креирате основи, пресеци, изгледи и табели.
Покрај тоа изработката на рендерирани слики во било кое време значајно ја унапредува можноста за презентација на објектот.  AutoCAD® Architecture дава можност на едноставна соработка, флексибилна имплементација и моментална продуктивност за корисниците кои се навикнати и со години работат со помош на  AutoCAD® програмски пакети.

Област на примена :

Архитектура и високоградба

free vector