Autodesk – AutoCAD CIVIL 3D

Autodesk - AutoCAD® Civil 3D

 

AutoCAD Civil 3D-0AutoCAD® Civil 3D

AutoCAD® Civil 3D®  е софтверски пакет базиран на  AutoCAD® технологија, наменет е за инженери и проектанти во областа на нискоградбата, геодетските и техничките цртачи.

Поседува алатки за проектирање, изработка на документација и управување со проекти во сите области на нискоградбата, вклучувјаќи: уредување на земјиште, регулација на водотеци, и проектирање на сообраќајници. Со употреба на динамичкиот модел за  AutoCAD Civil 3D се поврзува проектирањето и изработката на техничката документација и занчително се намалу времето за внесување и анализа на различни сценарија. Промената во еден сегмент автоматски го менува целиот проект, помагајќи им на корисниците проектот да го завршат побрзо и точно. Сите членови на проектниот тим работат на иста ажуриран и конзистентен модел во текот на сите фази од проектирањето.

 

 

Област на примена:

Нискоградба и геодезија, ГИС, Комуникации, Комунални дејности...

free vector