Autodesk – AutoCAD MAP 3D

Autodesk - AutoCAD® Map 3D

 

Autocad Map 2014AutoCAD® Map 3D

Програмскиот пакет AutoCAD® Map 3D е водечка инженерска  GIS платформа за создавање и управување со просторни податоци.

AutoCAD Map 3D ги премостува разликите помеѓу  CAD i GIS опкружувањето, овозможува директен пристап на податоци , без разлика во кој формат се.

Програмот користи  AutoCAD алатки за одржување широк појас на геопросторни информации . Користејќи  open source FDO Data Acces технологија, AutoCAD Map 3D едноставно пристапува до просторните податоци  кои може да бидат складирани во релациони бази на податоци, датотеки или дистрибуција директно преку веб сервиси.

На овој начин е овозможено едноставно управување со големи количини на разнородни просторни податоци и забрзување на работните процеси.

Со помош на употребата на  Autodesk MapGuide® софтверот AutoCAD Map 3D е наједноставен начин за објавуање на податоци во веб опкружувањето.

 

Област на примена:

Нискоградба и геодезија, ГИС, Комуникации, Комунални дејности...

free vector