Terrain 5.0
Изработка на 3D модел на терен во AutoCAD.
Pdf датотека со вежби и опис на програмот.

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ
• Едноставна изработка на 3D модел на терен на основа на AutoCAD објекти: POINT, LINE, PLINE, 3DPLINE
• Извоз и увоз на *.dat, *.txt датотеки, податоци за точки (X,Y,Z)
• Може едноставно со помош на txt или dat датотеки да испратите голем модел на терен (ascii датотеката е 10x помала од *.dwg)
• Функции 3D Offset за 3DPLINE
• Статистика на избраните објекти

НОВО
• Зголемена брзина и моќност (нов начин на избирање и сортирање на точки) изработка на терен (триангулација)
• Модул за висинска интерполација D Pline. Нацртајте 3D Pline, каде се сите точки на Z=0. На тоа додадете почетна и крајна висина и изберете 3D pline.Тоа се гледа vertexe, кој рамномерно ги подига или спушта. Припрема за патишта
• Точките односно објектите од кои се читаат точки може да се зададени со Z (предходно само повисоки од 0)
• Може да одредите дебелина на основата 3D Solid модел на теренот. Таа може да биде негативна
• Во програмот е интегрирано картонче со вежби. Покрај тоа имате *.pdf датотека, каде имате упаства (на словенски и македонски) за изработка на цртежотПрограмски простор

Замок Divja Loka
Близу Шкофја Лока Словенија. Уништен и запустен по земјотресот во 1511.


Од 1679 – Janez Vajkard Valvasor


Рушевините во – 2005

Зградата е изработена со ACAD-BAU, теренот со Terrain 3.0,рендеринг со Autodesk VIZ 2006.