Друштво за архитектура, градежништво и компјутерски инжинеринг

КЛЕПА-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕС

ignov.goranco@klepa.mk
info@klepa.com.mk

Вера Циривири 220
Велес 1400
Македонија

078 202 280

 

Код (задожително)
captcha

Внеси го кодот