ОПИС НА ПРОГРАМОТ

Основниот  AutoCAD програм е алатка за 2D цртање, 3D моделирање и изработка на визуелизација. Ги овозможува сите потребни операции за изработка на проекти: цртање, поправање, печатење, промена на датотека со соработница... Преставува основа за различни специјализирани надградби.

 

ГЛАВНИ ПРЕДНОСТИ НА ПРОГРАМОТ AutoCAD

Флексибилност - AutoCAD може да се користи за 2D цртање или 3D моделирање на практично сите подрачја на проектирање. Користењето на апликацијата ви овозможува работа на поединечни подрачја да се олесни и забрза.

Раширеност - Autodesk е друштво во светот на подрачјето проектирањето. Преку 7 милиони корисници ги користат нивните производи во повеќе 150 држави.

Отвореност - AutoCAD (AutoLisp, VisualLisp, VBA, NET, C++...). Широката подршка на програмирањето значи да секој корисник може да порача или изработи апликација по своја желба.

Библиотеки – На интернет е достапна огромна база на датотеки (библиотека на програмчиња, симболи, типови на линии, шрафури, материјали...), кои може да ги користиме при цртањето. Големите произведувачи ги преставуваат своите производи во  DWG запис и ги даваат на расолагање на проектантите.

Стандард - DWG записот е неспорен стандард помеѓу соработниците !

AutoCAD 2015

КРАТОК ОПИС НА НОВОСТИ

autocad1

Кориснички интерфејс

- New Tab - содржи Create и Learn, кои се на располагање при првото активирање на програмот или при отварање на нов цртеж.

- Create – можност за отварање на нови или претходни цртежи, приказ Autodesk 360

- Learn – информации за новостите на прогамот, видеоклипови и линкови до трикови за полесна работа со програмот.

autocad2

- Новата темно сива работна околина треба да биде помал контраст помеѓу работата и пријателски очи. Преминот на стариот начин на работа е на располагање.

- Укинување на класичната работна околина (AutoCAD Classic Workspace).

- Bolj odziven ribbon – брз избор на содржини преку галерија, пример: Insert-галерија блокови во активниот цртеж.

- Премин на изометриски начин на цртање преку новите икони во статусната линија.

- Нов начин на избор на објектите Lasso – произволно подрачје опфаќа избор.

autocad3

Цртање

- Multiline Text надградба – подобрен графички приказ, самостојно означување или нумерирање на една по друга линија,  функцијата горен индекс, самостојна поправка на грешно запишани големи почетници, Match Properties работи внатре во  Text Editor

-Textalign за прецизно порамнување на повеќе зборови

- Котирање – при понатамошно котирање со наредбата  Dimcontinue или  Dimbaseline прабарувачот се игнорираат котите

- Polyline - Fillet работи исто така на кружни лаци, Ctrl  смер на лачниот сегмент при цртањето

autocad4

Географска положба

- Можност за печатење и изработка на прегледи

- Преглед на картите е на располагање и кога не сме поврзани со  Autodesk 360.  Картата може да ја поместуваме, зголемуваме и вртиме. За зголемување на прегледот потребна е повторна пријава во Autodesk 360.

- Можност за различен приказ на карти (хибридна, патна, ...).

autocad5

Слика на реалната состојба - Reality Capture

- Наместо датотеката PCG и ISD сега датотеката Recap (RCP и RCS).

- Максималниот број на приказни точки порасна од  10 на 25 милиони.

- Обоен приказ на облак точки со оглед на информациите во него (елевација)

- Приказ на облак на точки со светлосни ефекти

- Нов управител Point Cloud Manager за лесна работа со бројни облаци од точки

- Ново барање на објекти  на облак од точки  (Pointcloud object snaps)

ОСТАНАТИ НОВОСТИ:

- подобрена гравика (квалитет, преглед при работа со различни наредби (Trim, Lengthen, Offset, итн.)
- промена на прикажување на курсорот од глувчето  (прикажување на икони при различни операции во наредбите)
- нови можности во прозорецот  Viewport во модел подрачјето
- правилно класифицирање на имињата на  layer-и во сите листи
- подобрено работење на  Multilinetext наредбата
- Помош – виртуелната стрелка ви помага при барање на саканата наредба

СИСТЕМСКИ БАРАЊА ЗА  AutoCAD 2015

32-битен AutoCAD 2015:

- оперативен систем Windows® 8/8.1 (Standard, Enterprise или  Professional), Windows® 7 (Enterprise, Ultimate,   Professional или Home Premium)

- Intel Pentium 4 или  AMD Athlon dual-core процесор со мин. 3,0Ghz (со  SSE2 технологија)

- 2GB RAM (препорачливо 8GB)

- 6 GB простор на дискот за инсталација

- графичка картица 1024x768 со True Color моќност (препорачливо  Direct X9 или Direct X11)

- IE 9 пребарувач или нов

64-битен  AutoCAD: 2015

- оперативен систем Windows® 8/8.1 (Standard, Enterprise или  Professional), Windows® 7 (Enterprise, Ultimate,   Professional или  Home Premium)

- AMD Athlon 64 со  SSE2 технологија, AMD Opteron процесор со  SSE2 технологија, Intel Xeon процесор со  Intel EM64T подршка  SSE2 технологија  или  Intel Pentium 4 со Intel EM64T во  SSE2 технологија

- 2GB RAM (препорачливо  8GB)

- 6 GB  простор на дискот за инсталација

- графичка картица 1024x768 со True Color моќност (препорачливо Direct X9 или Direct X11)

- IE 9 пребарувач или нов

Посебни барања за  3D моделирање (32- и  64-битен):

- Pentium 4 или Athlon процесор со мин. 3GHz  Intel или  AMD dual-core процесор со мин. 2GHz

- 8GB RAM или повеќе

- 6GB дополнителен простор на дискот  (покрај инсталацијата)

- 1280x1024 true color video display adapter 128 MB или повеќе, подршка на графичка картица за  Pixel Shader 3.0 или повеќе, Microsoft Direct 3D

free vector